Over ons

Persoonlijke note.

Mijn ervaring is dat een goed werkklimaat positief bijdraagt aan het werkgeluk van medewerkers. Hierdoor blijven ze langer, verzuimen ze minder én presteren ze beter.

Echter, het realiseren van een goed werkklimaat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. Enerzijds vanwege de vaak eenzijdige focus van bedrijven op resultaat en kosten, anderzijds omdat gedrag en cultuur voor veel bedrijven nog te ongrijpbaar is en dus als lastig ‘bestuurbaar’ wordt gezien.

Met Satisfact nemen wij u bij de hand en leren wij uw organisatie, aan de hand van verfijnde tooling, om zelf sturing te geven aan de voor u relevante ‘satisfactoren’.

Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: gelukkige medewerkers & betere bedrijfsresultaten. Vaak al binnen 100 dagen, waarna we dit borgen en optimaliseren.

Precies dat gun ik u én uw medewerkers!

Willem van den Brink
Directeur

Why.

Satisfact helpt bedrijven om het werkklimaat te optimaliseren. Hierdoor komen uw medewerkers nog meer in hun kracht te staan en het vergroot hun werkgeluk, wat een hefboom is naar langere functieverblijftijden, minder verzuim en hogere productiviteit.

How.

Elk bedrijf is uniek en heeft daarmee ook unieke 'satisfactoren': bedrijfspecifieke factoren die bijdragen aan een optimaal werkklimaat. Wij stellen deze voor u vast en leren u er zelf regie over te voeren. Dit maakt uw bedrijfsvoering nog beter bestuurbaar en resultaten voorspelbaar.

What.

Met 'smart-tooling' en advies op maat maken wij een koppeling tussen prestaties en de bedrijfscultuur. Dit geeft u gevalideerde inzichten en gerichte interventies om zelf te sturen op de competenties en vitaliteit van uw medewerkers, en daarmee op een beter bedrijfsresultaat.

Ons team.

Scroll to Top